บริษัท เอ็ม จี เอส อิควิพเม้นท์ จำกัด

 

แบบจำลองไดโนเสาร์

ไดโนเสาร์เคลื่นไหวได้ ทีเร็กซ์

 

ไดโนเสาร์เคลื่นไหวได้ สปันโนซอรัส

 

ไดโนเสาร์เคลื่นไหวได้ ภูเวียงโกซอรัส สิริธร